Terug naar startpagina Trainingen Slachtofferhulp Curriculum vitae Persoonlijk Links naar andere interessante websites Contact me
   
 

Personalia:
Naam: Alderwegen, C.J.W. (Cor) van
Adres: Gelderse Singel 30
Postcode en woonplaats: 4033 KE, Lienden
Geboortedatum: 18 september 1948
Telefoonnummer: 0344-623680
E-mail/website: corvanalderwegen@planet.nl


Expertise:

Als officier van het Korps Mariniers en functioneren in verschillende nevenwerkzaamheden heb ik mij in het bijzonder bekwaamd in het geven van trainingen op het gebied van sport, groepsdynamica, communicatieve en sociale vaardigheden en diepgaande individuele begeleiding.
(Kern)competenties: Motiveren, Interpersoonlijke sensitiviteit, Overtuigingskracht en Flexibiliteit.

Vanwege het bereiken van het meetmoment in mijn leven waarna Functioneel Leeftijd Ontslag bij defensie volgt, ben ik al deze opgedane ervaringen gaan toepassen als zelfstandig ondernemer.


Relevante diploma's/ certificaten:
2003 Training voor trainers (Training & Adviesbureau Rikken)
2002 Coaching van Leidinggevenden (OPB)
2002 Leergang voor 1e lijnshulpverlener/ slachtofferhulp
2000 Psychologisch selecteur/assessor
1996 Training voor Trainers (Schouten & Nelissen)
1996 Leergang voor Psycho-trauma
1989 Samenwerkings Proces Begeleider(Edu Feldmann school)
1988 Leergang Opleidings Functionaris (ROI)
1986 Onderwijs ontwikkelaar

Specialisaties van 1984 tot heden:
 • Trainer veiligheid, fraude gesprekken, diefstal- en overvalpreventie (T&AR)
 • Trainer/ inleider/ coach 1e lijns hulpverlening
 • Trainer communicatieve en Sociale vaardigheden
 • Trainer BOT/ BHV teams
 • Hulpverlener/ slachtofferhulp (D.O.e.N.)
 • Assessor assessment centre (SHL/ KOB)
 • Interviewer (selectie defensie)
 • Vertrouwenspersoon (defensie)
 • Opvang bij traumatische ervaringen (I.V.P.)
 • Situationeel Leiderschap (MATCH)
 • Transactionele analyse/ gedragsanalyse (MATCH)
 • Personeels beoordelingsadviseur (K.M.)
 • Onderwijsontwikkelaar (K.M.)

 • Werkervaring:
  01-’03 – heden Trainer communicatieve en sociale vaardigheden; trainer fraude gesprekken, veiligheid, overval- en diefstalpreventie, trainer omgaan met agressie; trainer en 1e lijnshulpverlener bij calamiteiten; psychologisch medewerker bij het Instituut Keuring en Selectie Defensie: initiële selecties, assessor, competentiegerichte selecties, etc.; debriefer voor de Koninklijke Marine bij terugkerend personeel uit ernstgebieden; verzorgen van teambuildings; geven van presentaties m.b.t. stressherkenning en hantering.
  Competenties: Beheersing operaties, Anticipatie, Betrokkenheid, Flexibel gedrag, Luisteren, Samenbindend leiderschap
  09 - ’00 - 12 - ‘02 Psychologisch medewerker Instituut Keuring en Selectie (IKS);
  Competenties: Samenwerken, Oordeelsvorming, Organisatiesensitiviteit
  08 - ’96 - 08 - ‘00 Plaatsing Aruba, Adjudant van de Gouverneur van Aruba;
  Competenties: Aanpassingsvermogen, Anticiperen, Bestuurssensitiviteit, Integriteit, Prestatiemotivatie
  05 - '88 - 08 - '96 Uitzendingen crisisgebieden (Cambodja/ Bosnië)/ initiator van verschillende projecten/ docent communicatieve en sociale vaardigheden/ ontwikkelaar en begeleider van teambuilding-/ adaptatie- en debriefingprocessen
  Competenties: Interpersoonlijke sensitiviteit, Leervermogen, Durf, Aanpassingsvermogen, Innoverend vermogen, Stressbestendigheid

  Vanaf 1974 t/m 1988 heb ik veel (trainers)functies in de sport vervuld (voetbal, zwemmen, rugby, atletiek). Eindverantwoordelijke m.b.t. het organiseren van verschillende wedstrijden behoorden tot dagelijkse werkzaamheden.
  Communicatieve en sociale vaardigheid trainingsactiviteiten (teambuilding, persoonlijke effectiviteit in balans, overval en winkeldiefstalpreventie, , etc.) vonden sindsdien plaats, zowel in de militaire alsook in de burgermaatschappij, waarbij ik tot op heden dankbaar gebruik maak van ervaringen en ontwikkelende competenties.

  Mijn huidige inspanningen komen gemiddeld neer op ongeveer 3 activiteiten per week.