Terug naar startpagina Trainingen Slachtofferhulp Curriculum vitae Persoonlijk Links naar andere interessante websites Contact me
   
 

 Trainingsvisie en filosofie:                                                                                                              

Vanuit mijn levensloop en ervaringen borrelde op enig moment een bepaalde bewustwording op.

Het bleek namelijk dat ik zelf aardig in sportieve zin kon presteren en heb ik op een goed sportniveau enkele sporten mogen beoefenen. Daarna en waarschijnlijk mede hierdoor werd duidelijk dat ik zowel individueel als bij teams redelijk in staat ben mensen te motiveren om hen prestaties te laten leveren.

Ook de Korpsleiding (Korps Mariniers) realiseerde zich dit en mede hierdoor ben ik, zoals men mij dat destijds mededeelde: “op de rails gezet!”

Zo kwam ik door een aantal zaken terecht bij het hoofdkwartier “Bureau Vorming en Evaluatie” en werd bekend gemaakt met allerlei psychologisch - theoretische modellen.

Het werd al snel duidelijk dat het instrueren van dit soort modellen voor mij te beperkt was en ben ik allerhande cursussen gaan volgen. Voor mij was als klap op de vuurpijl de twee jaren durende studie, “Training voor Trainers” bij Schouten en Nelissen. Dit is een HBO-studie waarbij de cursist geestelijk ongeveer tot op het bot wordt uitgekleed door een aantal psychotherapeuten in de vorm van docenten.

Hier heb ik m.i. het trainersvak echt geleerd en mag ik mij inmiddels gediplomeerd trainer noemen.

Gaandeweg ontwikkel je gedachten en ga je werken volgens inzichten waarvan je vindt dat ze bij je passen.

Allereerst ben ik van mening dat je eerst zelf iets moet hebben ervaren/ ondergaan wil je dat kunnen overbrengen op anderen. Derhalve is mijn visie ten aanzien van trainingen slechts dat ik

"MENSEN IN BEWEGING WENS TE BRENGEN",


vanuit een overtuiging dat ik mensen niet echt iets leer maar slechts bewust maak.
Vooral hen bewust maken van de effecten van hun gedragingen op anderen!


Door het volgen van de door mij aangeboden trainingen is het de bedoeling dat de groep ervaart hoe processen lopen, hoe groepen en individuen zich ontwikkelen en groeien.
Je beluistert dat mensen dezelfde twijfels en vragen hebben over en bij aanvang van een training. Je ziet hoe cursisten hun meningen over anderen nog wel eens bijstellen na het aanhoren van goede argumenten. Kortom men geeft aan dat men in staat is meningen en gedragingen bij te stellen, soms zonder het zich zelf te realiseren.

Ik tracht mensen slechts te bewegen om vanuit zichzelf vervolgens bewuster te denken, te praten en te handelen en zich zo min mogelijk te laten beïnvloeden door hun omgeving. Niet te verschuilen achter: "ik heb gehoord dat!", of: " wat zouden ze vinden als?"
Maar zich te houden aan feiten en niet te laten meeslepen om de goede vrede te bewaren.

Mijn doelstelling is dat cursisten zich hiervan bewust worden. Zo bewust, dat dit hun nieuwe referentiekader wordt en dus nieuwe (bijgestelde) gedragingen. Ik denk dat je op deze manier van trainen sneller bij je zelf uitkomt. Je pleegt continue reflectie met jezelf, hetgeen nodig is om te beseffen hoe je in verschillende situaties reageert, waar die reactie vandaan komt en hoe dat dus bij anderen kan overkomen.

Gedurende de training wordt derhalve de gelegenheid geboden, indien men dit uitdrukkelijk wenst, om van anderen te vernemen wat ze van je vinden, hoe je bij hen overkomt, wat jouw gedrag bij hen losmaakt. Dit kan je vervolgens verifiëren in je omgeving, bij je partner en er de waarde aan hechten die je wenst.
Via dit traject kan je mogelijk uitkomen bij je diepste gevoelens.

De vraag is of je daartoe bereid bent, of je daar al aan toe bent en of je open wenst te staan voor de meningen die anderen over jouw hebben. Het ultieme zou dan moeten leiden tot wellicht dat eerder vernoemde bijgestelde gedrag. Dat is dus niet niks!
Dat   maakt  dat  ik   wel   eens   zeg   dat   leren   pijn   kan   doen!!!
Je beweegt je dan op het bestaands- en betrekkingsniveau.

Wil je niet zo ver en diep gaan dan is dat ook prima! Je begeeft je dan op een ander communicatieniveau, het inhoudsniveau. Niet beter of minder! Het is vooral veiliger en voor dit moment wellicht voor jou het beste, dus daar is niets mis mee! Ik hecht aan deze beide verschillende niveaus overigens absoluut geen verschil in waarde!

Aan de hand van de verschillende theoretische modellen krijg je inzicht in hoe je opstelling is bij het omgaan met conflicten, de manier van leren en je voorkeur bij de interactie met mensen. Je zult tot nu toe wellicht wel eens iets hebben geconstateerd, misschien zelfs gemeld, maar tevens, vele keren ook "maar laten gaan voor die goede vrede". Hoe lang kan en wil je dat volhouden of past het gewoon bij je? Voel je je er goed bij en wens je dat zo te houden?!
Dat is dan ook echt allemaal oké, zolang je zelf overtuigd bent dat het bij je past.

Voel je je er echter niet altijd even prettig bij, dan denk ik dat je met deze training voldoende bagage meekrijgt om minimaal een eerste stap te maken en iets van je gedrag bij te stellen. Je assertiever op te stellen. Het zal misschien niet altijd even prettig voelen, maar doordenkende kun je het je zelf toestaan het te ervaren als een kleine overwinning.
Verander echter niet, stel hooguit indien wenselijk iets bij. Ook niet al te drastisch, maar kleine stappen en doe het vooral niet alleen. Vraagt feedback op van diegene(n) die je lief (is)zijn, het kan jezelf zo verrijken!

Een verrijking voor je relatie, voor je omgeving,
maar bovenal voor jezelf!!!